Katastrofhjälp – Rohingya i Bangladesh

Genom en partner på plats har Reach Beyond möjlighet att hjälpa Rohingyerna i ett stort flyktingläger i Bangladesh. Reach Beyond har genom ett första team delat ut filtar och sonderat möjligheterna för fortsatt engagemang för Rohingyafolket. Reach Beyond kommer skicka dit team och öppna en tillfällig klinik i en del att det aktuella flyktinglägret. Kliniken kommer att bemannas av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Det kommer att finnas tillrest personal från Reach Beyond men inhemsk personal kommer också att anställas för att jobba där.

Behoven är enormt stora. Man uppskattar att totalt 90 000 unga flickor är gravida och kommer att föda så barnmorskor behövs verkligen.

Genom din gåva hjälper du Reach Beyond Sverige att göra en insats för att tillsammans med andra bidra till att ge Rohingyaflyktingarna en drägligare tillvaro.

Tack för att du är Jesu händer bland Rohingyaflyktingarna!

Efter du har gett kan du skapa ett gåvobevis längst ner!

Belopp

Katastrofhjälp – Rohingya i Bangladesh

 kr. 
Personal Info

Donation Total: 100 kr. 

Ger du med någon av metoderna nedan, märk inbetalningen med ”Rohingya”.

Plusgiro 68 06 80-6
Bankgiro 332-4407
Swish 123 137 49 33

Skapa gåvobevis


0/400