Katastrofhjälp – Rohingya i Bangladesh

Genom en partner på plats har Reach Beyond möjlighet att hjälpa Rohingyerna i ett stort flyktingläger i Bangladesh. Efter en första sondering i början av 2018 beslöt man att bygga en klinik. I maj var bygget klart och kliniken öppnades i det aktuella flyktinglägret. Den bemannas av anställda lokala läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Team från Reach Beyond reser regelbundet dit för att på plats stötta och hjälpa den inhemska personalen. Vi har även personal från Sverige i teamen.

Behoven är enormt stora, och många får hjälp. Reach Beyonds team betjänar mellan 50-100 patienter dagligen. Under de första sju månaderna har man haft mer än 10 000 patientbesök på kliniken vilket är mycket glädjande.

Genom din gåva hjälper du Reach Beyond Sverige att göra en insats för att tillsammans med andra bidra till att ge Rohingyaflyktingarna en drägligare tillvaro.

Tack för att du är Jesu händer bland Rohingyaflyktingarna!

Efter du har gett kan du skapa ett gåvobevis längst ner!

Belopp

Katastrofhjälp – Rohingya i Bangladesh

 kr. 
Personlig Information

Donationstotal: 100 kr. 

Ger du med någon av metoderna nedan, märk inbetalningen med ”Rohingya”.

Plusgiro 68 06 80-6
Bankgiro 332-4407
Swish 123 137 49 33

Skapa gåvobevis


0/400