Ecuador

Engage – Ecuador

Inriktning: Att se hur Gud använder sig av icke-perfekta människor på ett fantastisk sätt genom vattenprojekt, hygien, drama, utbildning, hälsovård och mycket mera. 

Programmet är skapat för missionsintresserade studenter som vill omsätta den kunskap de har på fältet. Kom och upplev glädjen att tjäna i en föränderlig värld.

Studerar du till ingenjör eller pluggar du hälsovård, utbildning, interkulturella studier, ekonomi, kemi, fysik etc. kan det användas för att utveckla Guds Rike och dig själv. Om du ser dig som en missionär där Gud har placerat dig och vill vara med och sprida Guds Rike, då är detta något för dig.

Blandade team med olika kunskaper och erfarenheter kommer att jobba tillsammans för att utveckla varandra och livet för människorna i Ecuador. Kom med och bli en del av vad Gud gör i Ecuador.

 

När? 24 maj – 1 augusti 2017 (10 veckor).
Kostnad? Cirka $5000 plus flygresa.

Obs! Kostnaden betalas av dig själv genom att du exempelvis söker stöd i din hemförsamling.

Tio personer kommer att väljas och väljs enligt den ordning ansökningarna kommer in.

Är du intresserad? Kontakta oss.