Om Reach Beyond (tidigare HCJB Global)

Reach Beyond vill nå hela människan och därför arbetar vi med media och hälso- och sjukvård. Det sker under de två grenarna Jesu röst och Jesu händer. Detta vill vi göra tillsammans med samarbetspartners i olika delar av vår värld.

Jesu röst – MEDIA

Radio

Radio fortsätter att vara ett mycket effektivt sätt att nå in i människors hem, röra deras hjärtan och förändra deras liv.
Radion förändras och Reach Beyond följer naturligtvis med i den förändringen. Just nu gäller det kopplingen mellan Radio och Internet. Podsändningar är en av dagens tekniker för att distribuera radioprogram. Reach Beyond använder den tekniken för bl.a. de engelskspråkiga programmen.

Sändningar sker också över satellit, kortvåg, AM och FM. Satellitsändningarna täcker Latinamerika, Nordafrika/Mellanöstern/Europa och Ryssland/Östeuropa. Vissa program direktsänds (från satellit till lyssnare), andra laddas ner av lokala stationer och sänds på AM/FM.

Radioplantering

StudioRadioplantering innefattar utrustning, teknisk rådgivning, kurser i programproduktion och uppbyggnad av studior/stationer. Dessa ägs och drivs av lokala partners i olika delar av världen. Vi är med och ”planterar” nya stationer och ger sedan fortsatt tekniskt stöd.
Varje lokal station är självgående med sina egna producenter och sin egen uppföljning.
Från 327 platser sänder nästan 200 partners i över 100 olika länder.

Programproduktion

SaranskReach Beyond hjälper till att producera program genom att träna lokala partners i att göra program för personer som inte är kyrkvana.
Kurser i radioproduktion är en viktig del av arbetet i alla regionerna. Det kan vara terminskurser i samarbete med kristna utbildningscentra, eller veckokurser på inbjudan av t.ex. församlingar.

Internet

Internet är en viktig plattform för att nå människor med evangelium. Reach Beyond använder också Internet för att sända radioprogram i områden som är stängda för traditionella media. Vi använder även social media, chatt, SMS och e-post för kontakt med våra lyssnare.

Jesu händer – HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Reach Beyond arbetar med att utveckla modeller som ser till människans andliga, känslomässiga och fysiska behov. Önskan är att utrusta olika partners i landsbygdsutveckling, grundläggande hälso- och sjukvård och att koppla samman detta med olika mediasatsningar för att effektivt påverka hela samhället.

Från sjukhus till kliniker

Reach Beyond/HCJB har haft två sjukhus i Ecuador. Dessa är nu avyttrade för att skapa en större flexibilitet och rörlighet i vårt arbete. I Ecuador finns sju kliniker, bland annat ögonkliniker, med syftet att kunna hjälpa de fattiga med sjukvård. Över 3.000 patienter/månad, mestadels de som har det sämst ställt, får här träffa läkare. Ytterligare hundratals patienter kommer för tänder, labbtester och sjukgymnastik.

Landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling arbetar med byhälsovårdsprogram, forskning på tropiska sjukdomar, vattenprojekt, utbildning inom byhälsovård och evangelisation. Sedan 1980 har tusentals hem fått rent vatten. Sedan år 2000 når Reach Beyond:s hälsovård även utanför Ecuadors gränser, genom en internationell hälsovårdsgrupp.
Mobila kliniker utgår både från Quito och Shell med läkare, tandläkare, sjuksköterskor och pastorer. De besöker nästan varje månad fattiga stadsdelar och avlägsna områden där ingen allmän vårdinrättning finns. Under dagen erbjuder teamet fysisk vård. På kvällen förmedlas evangelium, ofta till en hel by, genom musik, vittnesbörd och en ”Jesus-film”. I Quito finns en ambulerande HIV/AIDS-klinik.

Akuta medicinska insatser

Till följd av de många katastrofer som drabbat världen har Reach Beyond gensvarat med att sända team till lokala partners i olika delar av världen. Det har varit Indonesien, Pakistan, Ecuador, Libanon, Salomonöarna, Peru, Mexiko och nu senast var man på plats i Haiti på tredje dagen efter jordbävningen. Man har haft team på Haiti i tre olika omgångar.

Utbildning/träning

När Reach Beyond hälso- och sjukvårdsarbete expanderar är det den långa erfarenheten av medicinsk träning i Ecuador som ger resultat.