Ecuadorianskt team satsade en vecka i Andernas bergskedja

De 160 familjerna i byn har kämpat länge för att få rent vatten. Med hjälp från HCJBs landsbygdutveckling har man fått hjälp för att antal år sedan. Men nu har ledningarna blivit gamla och vattensystemet behövde renoveras.

Trots att vattenkällan ger både mycket och bra vatten var det vattenledningarna till hemmen som behövde bytas ut. Dessa ledningar är spridda utefter bergssidan för att nå alla i byn. Under veckan teamet var där hjälpte de till med att gräva en bit av de 18 km diken som behövdes för hela ledningssystemet.

Efter att ha grävt på denna höga höjd på förmiddagarna så hade teammeddelarna aktiviteter och bibelundervisning gör ett 75-tal barn på eftermiddagarna för att senare hålla bibelstudier på kvällarna.

Deltagarna fick lära sig mycket själva under vecka. De fick se hur det är att leva i omständigheter som är totalt annorlunda till vad de var vana vid från huvudstaden Quito.

Sista kvällen teamet var där hölls en gudstjänst i byn där alla deltog. Mer än 20 personer överlät sina liv till Herren, en del för första gången.  Människorna i samhället vill tjäna den levande Guden. De har fått vatten och vill även ha det levande vattnet.

Publicerad i Okategoriserade.