Ge en minnesgåva

Genom att skänka en minnesgåva kan du hedra minnet av en anhörig eller vän. Med ditt bidrag stödjer vårt arbete.

Du kan använda dig av något av våra gåvobevis eller om du vill ha ett minnesblad läser du mer nedan.

När du ger en minnesgåva skickar vi ett minnesblad med din personliga hälsning till den mottagare du önskar. På minnesbladet anges inte gåvosumman.

För att ge en minnesgåva behöver du ange följande uppgifter:

  • Namnet på den du vill hedra med din gåva
  • Personlig hälsning (valfri text eller t.ex. Tack för alla ljusa minnen, En sista hälsning, Vila i Frid)
  • Namn på givaren/givarna

Om du vill att Reach Beyond skickar minnesbladet med posten behöver du också ange namn och adress till mottagaren, vilket oftast är begravningsbyrån eller närmast anhörig.

OBS! Gör detta i god tid så att vi hinner färdigställa minnesbladet och skicka med posten så att det hinner fram före begravningen.

Sätt in din gåva på något av följande sätt:
Plusgiro 68 06 80-6 eller Bankgiro 332-4407
Har du Swish kan du skicka gåvan till 123 137 49 33

Mejla ovanstående information till info@reachbeyond.se, så postar vi minnesbladet. Du kan även få minnesbladet på mejl om du vill skriva ut det själv.