Katastrofhjälp

Många människor runt om i vår värld drabbas av katastrofer av olika slag. Reach Beyond har historiskt sett engagerat sig för människor vare sig det gäller de som drabbats av naturkatastrofer som jordbävningar eller att möta människors behov i ett flyktingläger genom att dela ut filtar, ge hälso- och sjukvård eller dela ut mat.

När du ger till katastrofhjälp kommer din gåva att användas där vi för tillfället ser ett stort behov som vi engagerat oss i. Vi kan naturligtvis inte vara överallt men Reach Beyond satsar på vissa områden där vi känner att vi kan göra skillnad.

Det innebär att din gåva också kommer att göra skillnad för människor i nöd. Din gåva kommer att bidra till att människor får en drägligare tillvaro.

Tack för att du är Jesu händer bland dem som drabbats av katastrofer!

Efter du har gett kan du skapa ett gåvobevis längst ner!

Belopp

 kr. 
Personlig Information

Donationstotal: 100 kr. 

Ger du med någon av metoderna nedan, märk inbetalningen med ”Katastrofhjälp”.

Plusgiro 68 06 80-6
Bankgiro 332-4407
Swish 123 137 49 33

Skapa gåvobevis


0/400