FAST TRACK

Vägleda, utrusta, fördela

De flesta organisationer har en lång kravlista för att bli antagen. De flesta förväntar sig att du har både färdigheter och erfarenhet innan du går in i din tjänst. Vårt program FAST TRACK hjälper till att överbrygga detta hinder. Om du känner att Herren leder dig att tjäna bland onådda folk och om du redan har några grundläggande färdigheter, vill vi erbjuda dig att gå med i FAST TRACK. Kom som en villig elev – vi ger dig kompetens, coaching och erfarenhet som du behöver för att trivas i karriärsuppdrag.

FAST TRACK erbjuds för närvarande som ett landsbygdsutvecklingsprogram. Det börjar med tre månaders träning i Spanien. Vi kommer att vägleda dig och ge dig träning i teologi, missiologi, tvärkulturella frågor, samhällsutveckling och ledarskapsutveckling. När du har slutfört denna första träning kommer vi att fördela deltagarna i små team bland onådda folk, medan vi fortsätter att undervisa och vägleda dig, vilket hjälper dig att växa i erfarenhet och tro.

När du ansöker till detta tvååriga program (eller fråga oss om vårt 1 års alternativ), innebär det att du är beredd att gå in i tjänst på lång sikt.

Vårt nästa program startar hösten 2022. E-post för mer info.