VÅR VISION

Vår VISION är att få se Jesus känd och älskad bland alla folk.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet…
Upp 7:9

 

 

VÅRT UPPDRAG:

Att främja en partnerdriven rörelse som resulterar i att alla onådda folkgrupper (UPG) på mer än 100 000 individer har enkel tillgång till ett meningsfullt och livsförvandlande vittnesbörd om evangeliet.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Matt 28:19

 

GRUNDSTRATEGI:

Med hjälp av våra specialkunskaper inom media, medicin och samhällsutveckling, är vår önskan att framkalla en rörelse av församlingar och individer som ansluter sig till våra globala partners som tränar lärjungar. Målet är att förse våra partners med verktyg och strategier för att förkunna och visa Kristi kärlek bland världens minst nådda folk.

Röst + Händer, TILLSAMMANS

RÖST: Bortom gränser

Vi tror att alla förtjänar möjligheten att höra om Jesus. Vi utnyttjar radio- och digitala medier för att nå över geografiska gränser och sända ut budskapet till onådda folkgrupper runt om i världen.

HÄNDER: Bortom ord

Vi tror att evangeliet inte bara behöver proklameras, utan också synliggöras, genom att betjäna de onådda folkgrupperna med mer än ord. Vi gör detta genom samhällsutveckling samt hälso- och sjukvårdsprojekt.

TILLSAMMANS: Bortom oss själva

Vi tror att det bästa sättet att uppfylla missionsbefallningen är genom möjliggörande partnerskap, med församlingar från utsändande länder, och organisationer i mottagande områden, för att nå bortom oss själva.för att nå bortom oss själva.