Hantering av personuppgifter

Reach Beyond Sverige strävar hela tiden efter att ge dig en bra information om vårt missionsarbete och lyfta fram information som är intressant och relevant för dig följer oss, ber för oss och som stöder oss.

Vi är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning som gäller i hela EU. Genom lagen finns krav på hur vi som organisation hanterar personuppgifter.  Det handlar framför allt om hur vi lagrar, skyddar och använder dina personuppgifter.

Här är några exempel på personuppgifter som vi hanterar för dig som tar emot information från oss, och hur vi
använder dem.

  • Vi lagrar och hanterar uppgifter om namn och adress för att kunna skicka ut information om vårt arbete till dig.
  • Vi använder uppgifter om e-post och mobiltelefon/telefon för att kunna skicka ut information och för att kunna kontakta dig.
  • Vi använder data om dina gåvor för att kunna skicka tackbrev.
  • Vi använder i vissa fall ditt födelseår för interna statistikändamål. Däremot lagrar vi inga personnummer.
  • Vi ger INTE dina uppgifter vidare till någon annan.

Din rätt till dina personuppgifter

  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få vissa uppgifter borttagna från våra system.
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i vårt register och be att dina personuppgifter tas bort.

Du kan ändra dina kontaktuppgifter här 

Du kan alltid kontakta oss på  info@reachbeyond.se