Grundvärderingar

1931 startade Clarence Jones Radio HCJB (som sedan blev Reach Beyond) som ett gensvar på en kallelse från Gud. Han gjorde det tillsammans med bland andra svenskättlingen Reuben Larson. Mer än 85 år senare har Reach Beyond samma grundvärderingar som var drivkraften när arbetet startades.

Djärv tro

Clarence Jones som var en av Reach Beyonds pionjärer upplevde en kallelse från Gud att starta en radiostation i Ecuador. Fem år efter hans kallelse blev det verklighet och han startade HCJB i djärv tro. Det fanns bara sex radiomottagare i landet och ändå startade han en radiostation.  Det är djärv tro.

Många av våra pionjärer var män och kvinnor med stora visioner som tog steg ut i tro och tog risker för evangeliets skull. Idag är vi fortfarande en mission med djärv tro när vi proklamerar och demonstrerar evangeliet bland de minst nådda. Vi finns i några av de svåraste folkgrupperna att nå. Trots riskerna ser vi den helige ande arbeta när människors liv blir förvandlade.

Livgivande gemenskap

I början av vår historia var arbetet koncentrerat till Ecuador, där man upplevde en genuin känsla av att vara familj. De kände sig delaktiga i visionen och gemenskapen. De bad tillsammans, levde tillsammans, uppoffrade sig tillsammans och sökte Gud tillsammans. De tog risker men de var tillsammans. Det var en livgivande gemenskap. Trots att vi idag är spridda runt om i världen är vi överlåtna till att vara välkomnade, uppskattande och omsorgsfulla om Reach Beyond familjen.

Vi är överlåtna till andliga praktiker som speglar ”Jesu väg” i motsats till världens modell att leva.

Möjliggörande partnerskap

Det fanns aldrig en känsla att ”detta är vår egen grej”. Det har handlat om samarbete och partnerskap från början. Man har gått in tillsammans med andra grupper för att stötta dem i det de gör och göra det möjligt för dem att göra ett bättre jobb. Vi tror på att arbeta tillsammans med andra grupper och överskrida organisatoriska, geografiska och kulturella barriärer för att nå de mål vi har blivit kallade att nå. Idag arbetar vi i partnerskap runt om i världen. Vi är överlåtna till att fortsätta jobba i möjliggörande partnerskap med andra missioner, lokala partners och församlingar för att nå de minst nådda.

Strategiskt nytänkande

HCJB var den första kristna missionsradiostationen i världen. Många av pionjärerna var män och kvinnor med stora visioner som drömde om nya vägar att proklamera och demonstrera evangeliet genom strategiskt nytänkande.

Reach Beyond har varit en mission på framkanten. Vi startade kortvåg, men även sjukvård. Vi utvecklade tekniker för att behandla vanliga åkommor som människor led av i Amasonas djungel. En av läkarna utvecklade ett protokoll för hur man botar flodblindhet i Ecuador.  Vi byggde sändare och antenner. Vi utmanade hela tiden sätten på vilket man kunde göra saker.

Fanns inte tekniken så utvecklade vi den. Fanns det inget botemedel mot en sjukdom, låt oss upptäcka en. Ingen uppgift var omöjlig. Vi räknade ut saker: ”Det behövs en radiosändare som får plats i en resväska.” Vi gjorde det!

Vi lever och tjänar i en föränderlig värld och vi söker hela tiden efter nya vägar att utföra uppdraget, vare sig det handlar om att få in budskapet med hjälp av digital media i svåra länder eller att med medicinska eller tekniska lösningar vara Jesu händer bland de minst nådda.