Internship

Om du är en student eller en ung professionell som är intresserad av att upptäcka missionsarbete inom strategierna RÖST och HÄNDER, kan du skaffa dig erfarenhet och lära dig hur du kan bli en del i uppdraget att nå de onådda.

Internship inom RÖST

Träningen sker i Rumänien

Praktiken sker med en onådd folkgrupp

Mjla för mer info

Skaffa dig erfarenheter i Rumänien i hur du berättar bibelhistorien och lär dig strategier för mission med hjälp av massmedia innan resan går till ett annan land för att praktiskt omsätta det du lärt dig genom att dela evangeliet bland några av de minst nådda folkgrupperna i världen.

Målgrupp: Studenter som studerar media och är bekanta med dagens teknik.

Internship HÄNDER

Ghana

Mejla för mer info

Res till Ghana för att delta medicinskt arbete i partnerskap med en avlägsen byklinik. Medlemmarna i teamet kommer att praktisera medicinsk mission genom att bry sig om sjuka och sårade människor. Vid sidan om sjukvården kommer teamet att engagera sig i arbete bland barn.

Målgrupp: Studenter som går på utbildningar inom sjukvård, som sjuksköterskor, läkare, farmaceuter eller inom fysioterapi.