Digital tvilling – Order 1000 – Matsalsstol 1

Digital tvilling av ”Matsalsstol nummer 1” till rehabhuset i Ryssland.
Vänligen notera att detta är en koncept-tvilling, bilder och vissa händelser är arrangerade för att ge en uppfattning om hur innehållet i den digitala tvillingen kan se ut när produkten är på plats.

Butiksbild

2021-04-14 20:30: Donation genomfördes av Jan Korpegård

2021-04-14 20:30: Betalning slutförd (genom PayPal)

2021-04-23 14:31: Inköp av produkt hos leverantör i Ryssland (Arrangerad händelse)

2021-04-23 15:58: Produkten anlände till rehabhuset (Arrangerad händelse)

2021-04-25 09:40: Produkten fotograferad (Arrangerad händelse och bilder)

2021-04-25 10:20: Produkt börjar användas (Arrangerad händelse)