Digital Tvilling – Order 1002 – Element bottenvåning 1

Digital tvilling av ”Element bottenvåning nummer 1” till rehabhuset i Ryssland.

Butiksbild

2021-04-25 12:18: Donation genomfördes av Alfred Gustavsson

2021-04-25 22:34: Manuell betalningen bekräftad