Samarbete under OS

OneSheep är ett samarbetsprojekt mellan HCJB Global och FEBA i England. Ett aktuellt projekt ligger i startgroparna även om förberedelserna pågått länge. Det aktuella projektet är OS i London 27 juli – 12 augusti.

Vittnesbörd från arabvärlden

Att vandra med hopp är något människor längtar efter. Många i arabvärden har inte det hoppet eftersom de aldrig möter någon kristen som kan vittna för dem. Men genom projektet Journey of Hope – Vandring med hopp får många fler ett hopp för framtiden.

HCJB Globals Europakonferens i England

Årets Europakonferens hölls nyligen i England. Cirka 90 personer från 19 nationaliteter var samlade för att lyssna till vad som sker i tre av de regioner HCJB Global jobbar i.

Ledarskapskurs på Indonesien

Studenter från hela Indonesien samlades för att lära sig mer om ledarskap och få tips för den dagliga verksamheten på en radiostation. De flesta kom från små enkla radiostationer på landsbygden där de bara har tillgång de den mest elementära utrustningen.

Radiokonferens i Moskva

Förra veckan anordnade HCJB Ryssland en radiokonferens i Moskva. Man hade inbjudit ett drygt 20-tal personer som aktivt jobbar med kristen radio i Ryssland. En del av dessa har egna stationer andra producerar program.

HCJB Global på Alliansmissionsens årskonferens

HCJB Global kommer att finnas med på Svenska Alliansmissionens årskonferens som hålls på Gullbrannagården utanför Halmstad under Kristi Himmelsfärdshelgen 17-20 maj. Passa på att besöka utställningen och samtala med bl.a. Sture och Jan som finns på plats i Gullbranna.

I skuggan av koleran

Det är nu ett tag sedan koleraepidemin på Haiti var mediastoff, men fortfarande är tillgången till rent vatten ett av de största problem som de överlevande efter skalvet möter varje dag. Hur allvarlig bristen på rent dricksvatten är fick vi ju en påminnelse om förra året i Sverige vid sjukdomsutbrotten i Östersund och Skellefteå.

Kirurger ger unga ecuadorianer chans att gå

Mer än 30 ecuadorianer har fått en chans att gå, några för första gången, efter att ha genomgått operationer av ett internationellt team av kirurger och ortopeder. Läkarna har gett av sin tid och sina talanger för att hjälpa dessa patienter till ett bättre liv.