Evangelisation genom språkkurser

Reach Beyond Sverige är ju en del i den stora organisationen som finns i många länder. Vi arbetar på lite olika sätt och med olika metoder, men vårt gemensamma mål är att nå de onådda med det glada budskapet om Jesus.

Inom Reach Beyond finns det något som vi kallar för ShareEnglish. Man möts digitalt och för ett samtal om ett ämne för att träna på engelska. Utifrån det kan man sedan skapa kontakt och få chans att vittna om Jesus. Detta har vuxit och varit populärt särskilt ibland ungdomar.

I Centralasien har våra partners, ihop med ungdomar från kyrkor, startat något liknande fast med fysiska träffar. I början av året när man fick börja mötas igen efter att ha haft en total nedstängning av det mesta, så startade man dessa samlingar.

Man började i liten skala med 5 träffar, där man utgick från olika ämnen. Det har kommit ca. 15-20 ungdomar per tillfälle. Man diskuterar ett ämne och försöker samtidigt träna engelska. Den här typen av sammankomster är inte vanligt förkommande här.

Ungdomarna är öppna och det finns alltid en tid för praktiska övningar i sammankomsterna. Nu har man planerat att fortsätta med detta året ut.

Viljan är stor att hitta nya vägar för evangeliet.

Publicerad i Okategoriserade.