Förbereda marken

När jag skriver detta har jag just varit ute i en by i Centralasien där vi verkar genom våra partners. Vi har pratat med by-ledarna om hur man kan informera om och förebygga trafficking, människohandel, som är väldigt vanligt här. Eftersom området är fattigt och många söker jobb på andra platser i andra länder hamnar de ofta i svåra situationer med oseriösa arbetsgivare. Arbetet handlar mycket om att förbereda marken, skapa goda relationer och att få förtroende.

Jag kommer då att tänka på när Jesus sänder ut de sjuttiotvå lärjungarna som vi kan läsa om i Luk 10:1. Det står att han sänder dem före sig till varje stad och plats dit han själv ämnade komma. Vi får liksom lärjungarna bearbeta marken, visa Guds kärlek genom våra liv, när tiden är inne kan vi så, vattna och sen är det Gud som ger växten. Alla var inte redo för att ta emot evangeliet, då gick lärjungarna vidare till nästa by. Men på en del platser var det öppet. Så verkar våra partners, där det är öppet för samarbete, där stannar de.

I veckan fick jag också möta en av de sju kvinnor som kom till tro på Jesus på kvinnokonferensen i juni. Hon har varit med några år som tolk på de mobila medicinska kliniker som vi brukar ha i byarna. Jag träffade henne första gången för tre år sen. Det är ett medvetet arbete som våra partners gör när de noga väljer ut var och hur de ska jobba. När tiden är inne bär det också frukt.

Bed för våra partners om beskydd och att de hittar vägar hur de ska arbeta när regeringen vill hindra dem.

Ingela Tauson

Publicerad i Okategoriserade.