Byutveckling i Centralasien

”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus.” Filipperbrevet 3:20
Vi har ett övergripande mål och det är att en dag möta Jesus tillsammans med människor från alla folk,  stammar och länder. Människor som kommit till tro på Jesus.
Våra partners i Centralasien har arbetat med byutveckling under många år. Deras vision har varit att få berätta om Jesus men också att byarna ska kunna utvecklas och hjälpa varandra i olika byar.
Nu har lokala ledare en önskan att ta ansvar för att organisera aktiviteterna i byarna själva.
Fram till förra året brukade vi bjuda in volontärer från närmsta staden för att göra dessa aktiviteter i byarna. Nu ville de bjuda in lokalbefolkningen att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om matlagning till exempel. Det genomfördes i november.
Låt oss hålla fast vid våra böner för dem, eftersom de redan har börjat använda sina egna lokala resurser för samhällsutveckling. Det är alltid en fröjd att vandra med Gud tillsammans!
Det är också en glädje att se arbetet gå framåt och nu ber vi för nya mål att arbeta mot.

Publicerad i Byutveckling, Europe/Euroasia.