Hopp förmedlat genom mobil klinik

Här är en berättelse från den mobila klinik som var i Centralasien i höst. Med den besöker vi byar med dålig hälso- och sjukvård. Vi har endast kristen personal med där.

”D”, en byledare hade sett fram emot besöket av den mobila kliniken. Hon berättar: ”Mina föräldrar och min faster hade alla dött i cancer. Jag var livrädd att jag också skulle få cancer. Min näsa hade börjat rinna oavbrutet och min hals värkte. Jag tänkte att det är nog cancer. Jag ville inte besöka en läkare för jag ville inte få det dåliga beskedet. Jag levde i ständig fruktan. När jag ändå kom till den mobila kliniken förklarade en läkare vad mina symptom berodde på och gav mig medicin som tog bort mina besvär. Jag var inte döende som jag trodde. Nu är mitt liv totalt förändrat, jag har ingen fruktan längre utan frid i mitt hjärta sen läkaren också bad för mig och välsignade mig, jag är så tacksam”

Publicerad i Europe/Euroasia, Hälsovård.