Centralasiats förändrade liv påverkar familj och samhälle

CA_680x310När någon omvänder sig och blir kristen i Centralasien kan det stå personen dyrt. Regionen är dominerad av Islam och endast 0,4 % av befolkningen är evangeliskt troende. Den som blir troende förlorar ofta kontakten med familj och vänner och kan ofta bli hotad till livet.

”Det kan innebära att man blir fredlös i sitt eget samhälle” säger Hamid* en av Reach Beyonds partners i Centralasien som jobbar med att producera radioprogram.

Mycket av innehållet i programmen görs för att uppmuntra troende som går genom svårigheter som denna. En ny programserie har gjorts för unga troende för att ”hjälpa dem att visa sina familjer att Kristus eller kristendom inte är något dåligt utan något bra”, förklarar Hamid.

Han berättar en historia om en ung man som hade levt ett liv beroende av droger och hans familj hade gjort allt de kunde för att hjälpa honom genom doktorer, kliniker, terapier och även trolldoktorer. Ingenting hjälpte.

Mannens liv förvandlades när han hörde om Jesus och beslöt sig för att följa Honom. Han har varit drogfri sedan dess.

”Från början var hans föräldrar väldigt anti” säger Hamid. ”De trodde att han hade kommit med i någon slags sekt. De kände det som om han hade förrått sin familj, deras tro och förfäderna.”

Men de kunde inte förneka den dramatiska förvandlingen i hans liv eftersom han nu kunde sköta ett jobb och leva ett normalt liv.

En dag när han ringde till den lokala radiostationen för att få råd hur han skulle hantera problemen med familjen fick han svaret, ”Tvinga inte evangeliet på din familj, visa dem hur ditt liv förändrats och visa dem att Kristus är barmhärtighetens Herre, kärlekens Herre och välsignelsens Herre”.

Detta fungerade. ”När han visade sina föräldrar hur hans liv hade förändrats blev allt bra,” sa Hamid.

Först blev hans far – som var en högt respekterad man i samhället – troende. Sedan kom den ene efter den andre i hans familj till tro.

Idag är hans far ett troget vittne för Jesus i samhället och är villig att riskera allt för sin Frälsare.

*Namnet ändrat av säkerhetsskäl  

Publicerad i Europe/Euroasia, Media.