Rent vatten öppnar dörrar för att sprida evangelium

När Bariba-folket brukar sin jord och sår sin säd lyssnar de till de upplyftande rytmerna från deras lokala musik. När män och pojkar från Fulani-folket vallar sin boskap lyssnar de också till programmen.

Med några veckor mellanrum uppdateras deras bärbara MP3-spelar med nya program. Men programmen slutar inte med odlingstips och dansmusik. Undan för undan introducerar man även Gud i dessa program. Och människors hjärtan öppnas för evangeliet.

Detta är en del av det arbete Reach Beyonds partner i Benin arbetar med. Vi har nyligen börjat ett samarbete med dem för at ge utbildning inom rent vatten. De har nämligen sett att vatten ofta är en bristvara och om det finns så är det ofta smutsigt.

Eftersom Reach Beyond vill betjäna människor med samhällsutveckling (Jesus händer) och media (Jesus röst) har vår personal ställt sig till förfogande för att hjälpa till med vattenprojekt ute i byarna.

Med vår erfarenhet av vattenprojekt och hängivna underhållare kan Reach Beyond erbjuda teknisk expertis och ekonomisk hjälp för att borra brunnar. Vår samarbetspartner kan språk och kultur och kan göra kopplingen mellan det rena vattnet och det levande vattnet som vi vill presentera.

Benin_2015_participants_tweakedFörra månaden reste Reach Beyonds team för samhällsutveckling från Ghana till Benin för att utbilda tio personer. Som ett resultat har personerna nu större förståelse betydelsen av rent vatten, hygien och hur sjukdomar sprids.  I utbildningen ingick också hur man tar hand som sina nya brunnar.

Programmen som människorna kan lyssna till innehåller förutom information om jordbruk även korta avsnitt om vatten och hygien för att främja hälsan i dessa avlägsna byar. I dessa program vävs evangeliet in. Genom vattenprojekt och MP3-spelare vill Reach Beyond tillsammans med vår lokala partner vara Jesus röst och Jesu händer.

Publicerad i Media, Vatten.