Reach Beyond når ut med evangeliet genom jordbruksprojekt

Basen för Reach Beyonds samhällsutveckling finns i Shell i Ecuador, där man tidigare drev ett sjukhus.

Nu har man ett nytt jordbruksprojekt på gång, ett projekt där man förser byarna i djungeln med kakao- och grönsaksplantor samt utbildning i hur man lyckas med odlingen. Detta kommer att ge byarna möjlighet till inkomster, nyttig mat samt att de får höra evangeliet, säger Wim de Groen som leder projektet.

Regeringen hade tidigare distribuerat tusentals kakaoplantor ute i byarna som bara vissnade och dog.  Reach Beyond kom in i projektet efter detta och man ser stora möjligheter genom att utbilda folk i hur man ska sköta plantorna för att lyckas och samtidigt kunna dela evangeliet.

Man har nu ympat kakaoplantorna för att få högre kvalitet och därmed bättre betalt till byarna som kommer att odla kakaon.
I september invigdes ett nytt växthus i Shell där man jobbar vidare med att ympa och förädla plantorna. Senaste uppgiften från Wim är att de har 20.000 kakaoplantor redo i växthusen.

Publicerad i Projekt.