Kvinnokonferens i Centralasien

Gud har använt kvinnor i alla tider även om det står mest om männen i Bibeln. Han använder oss inte pga vår egen styrka utan pga att vi är tillgängliga för Honom och att Hans makt får visas genom oss.

Till konferensen var det mestadels kvinnor som var involverade i någon ledarroll som var inbjudna. En del jobbade med utvecklingsprojekt i byar, andra jobbade med utvecklingsstörda barn och med att stötta deras föräldrar i sin roll att knyta an till barnen och att träna dem.

Några jobbade med församlingsplantering där man genom sitt hem jobbade med att undervisa barn och skapa kontakter med grannarna. En kvinna berättade att när barnen hade varit hos henne och fått undervisning, så ville de inte gå hem. Hon fick vara ganska bestämd med att de måste gå hem en viss tid. Annars kunde de stanna till sent på kvällen och så kom föräldrarna och frågade efter dem.

Andra höll i lärjungaträning i byarna bland dem som kommit till tro.

Det var oerhört uppmuntrande att träffa dessa kvinnor. Redan första dagen var förväntningarna på denna konferens stora. Många hade rest 10-12 timmar för att komma dit. När frågan gick ut vilka förväntningar har du, så hade de flesta något att säga och de pratade öppenhjärtigt om sina behov och längtan. Under dagarna fick vi sen höra flera vittnesbörd om vad Gud har gjort och gör nu.

Många levde i svåra hemförhållande där de var eller hade varit misshandlade av sina män. En del hade blivit förskjutna
av familjen när de blev kristna, vilket är det värsta som kan hända eftersom familjen betyder allt för dem. Utan
familjen blir man väldigt rotlös i den här kulturen. Andra vittnade om hur hela deras familjer kommit till tro en efter en.

Våra partners som har bjudit in till denna konferens under tio år, utför ett gott och strategiskt arbete med att uppmuntra kvinnor till tjänst och ge dem mod att fortsätta. Ibland är det tufft att bara vara kvinna i det här landet och många behövde kärlek och bekräftelse.

En kvinna var djupt rörd när hon för andra gången i sitt liv fick en ros på konferensen. Första gången var på en konferens för några år sen. Hon berättade med tårar i ögonen hur mycket det betydde för henne. Detta var en av de gåvor kvinnorna fick under konferensen. Pengarna till dessa gåvor hade vi fått ifrån Sverige. Det som kommit in var nästan exakt den summa som behövdes. Gud är god. Tack för ditt bidrag.

Många åkte hem uppmuntrade efter denna konferens. När jag och min man, som också var med, åkte hem, kände vi en stor tacksamhet och välsignelse att vi fick vara en del av detta. Det har gett oss så mycket uppmuntran och glädje över hur Gud verkar i människors liv.

IT

Publicerad i Okategoriserade.